Sayı 12

SİN 12

Sin Edebiyat’ın yazın serüveninin ikinci yılı bu sayıyla tamamlandı! Yeni yazınsal yıla girerken tüm okur ve yazarlarımıza teşekkür etmeyi borç biliriz.

Bu sayıda Nihilizm ve Narsisizm’in dünyamıza, özellikle günlük yaşantımıza etkilerini irdelemeye çalıştık. Sözlük anlamları bir tarafta bekleyedursun, bu iki kelimenin farklı görüş ve çatışmalara yol açtığı aşikâr. Kimine göre hastalıklı olduğu kabul edilen bu iki tavrın ortaya çıkış sebeplerine bakmak gerekir. Bildiğimiz gibi insan hayatına giren tüm hisler, ihtiyaç karşılığında ortaya çıkmış tepkisel hallerdir. Zamanla bu ihtiyaçlar kendi özerkliğini oluşturup tek başına birer başlık haline gelmiştir. Amerikalı Psikolog Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde; insanlar hayatlarını, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurarlar. Bu ihtiyaçlar elbette sadece yeme, içme, uyuma gibi fiziksel durumu destekleyici ihtiyaçlarla sınırlı değildir. İnsanın bedensel yapısının yanı sıra ruhsal yapısının da önemli olduğunu vurgulayan Maslow, kademe kademe artan; güvende olma, bir gruba ait olma, sevme-sevilme, değer görme ve bireysel başarı elde etme gibi ruhsal temelli isteklerin bulunduğu hiyerarşik denkleminde insanı her şeyiyle bir bütün olarak ele almıştır.

Diyebiliriz ki narsisizm ve nihilizm de insani ihtiyaçlardan doğmuştur. İyi okumalar dileriz.

SİN EDEBİYAT